Στην Atropos IT φροντίζουμε τον υπολογιστή σας, ακριβώς με την ίδια προσοχή που φροντίζουμε και τους δικούς μας.


Αναλαμβάνουμε


Πλήρες
format και καθαρισμό υπολογιστή :

  • Γίνεται έλεγχος για πιθανές δυσλειτουργίες η κακόβολων προγραμμάτων
  • Κρατάμε backup όλα σας τα αρχεία
  • Γίνεται πλήρης καθαρισμός του υπολογιστή σας από οποιοδήποτε αρχείο
  • Προσθέτουμε το λειτουργικό σύστημα της αρεσκείας σας καθώς και προγράμματα που χρειάζεστε
  • Ελέγχουμε την λειτουργιά του υπολογιστή σας για την βέλτιστη απόδοση

 

Αναβάθμιση ή συναρμολόγηση Υ/Η

  • Αναλαμβάνουμε την πλήρη συναρμολόγηση ή αναβάθμιση του υπολογιστή σας.
  • Σας συμβουλεύουμε για όλα τα κομμάτια του υπολογιστή με βάση τις ανάγκες σας
  • Όλα τα χρησιμοποιημένα κομμάτια θα καθαριστούν πλήρως πριν συνδεθούν στο σύστημα
  • Προσθέτουμε το λειτουργικό σύστημα της αρεσκείας σας καθώς και προγράμματα που χρειάζεστε
  • Ελέγχουμε την λειτουργιά του υπολογιστή σας για την βέλτιστη απόδοση